Finnovation 2020: A new seminar in Fintech creating innovative startups

 

אקסלרטור פינטק ייחודי נפתח השנה במרכז הפינטק שבבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בשיתוף עם הפקולטה למדעי המחשב בהנחיית מיטב המרצים המובילים. הקורס פתוח למספר מוגבל של בוגרי האוניברסיטה ולאנשי מקצוע בתחום, עדיפות תינתן לסטודנטים. יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון רלוונטי. עלות הקורס 1500 ש"ח. הנחה של 10% לבוגרי האוניברסיטה העברית.

טופס הגשת מועמדות.

להלן המידע האקדמי לגבי הקורס:

Finnovation  - סדנת יזמות בפינטק - 2020

השנה נפתח קורס חדש ייחודי בתחום הפינטק שמאפשר התנסות בהקמת סטארטאפ הלכה למעשה. הקורס יתקיים בליווי מיטב המרצים והמומחים מהאקדמיה והתעשיה בהובלת בית הספר למנהל עסקים בשיתוף עם הפקולטות המובילות של האוניברסיטה העברית. הקורס הינו שנתי (8 נ"ז) ופתוח בפני תלמידי תואר שני במימון ובנקאות במנהל עסקים וכן תלמידי שנה שלישית ומעלה במנהל עסקים, מדעי המחשב ומשפטים באישור מראש. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בצוותים משולבים ויתנסו בבניה של חברת הזנק משלב הרעיון, בחירת הטכנולוגיה, סקר שוק, בניית התוכנית העסקית ועד למצגת בפני משקיעים בסוף הקורס.

המרצים המלווים את הקורס: פרופסור צבי וינר; פרופסור דוד גרשון; פרופסור דן גלאי, ד"ר ידיד חושן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאופירה אליאב  fintech@mail.huji.ac.il  מידע על הקורס בשנתון האוניברסיטה קורס 55541

REGISTRATION FOR NON STUDENTS

fin3